Odborníci na úpravu vzduchu…

IONIZÁCIA vs. ozón – Ako sa rozhodnúť?

Niektoré čističky vzduchu sú založené na aktívnej filtrácii vzduchu. To znamená, že generujú záporné ionty a ozón do ovzdušia, a tým prispievajú k jeho kvalite. Týmito funkciami tiež disponujú niektoré zvlhčovače vzduchu. Je dobré týmto funkciám porozumieť ešte pred nákupom vybraného prístroja.

Ionizácia vzduchu
Ionizácia vzduchu spočívá v generovaní záporných vzdušných iontov elektrostatickým výbojom. Zatiaľ čo vo voľnej prírode sa tieto ionty vyskytujú vo vysokých koncetráciách (vzduch po búrke obsahuje až až 100.000 iontov na cm³), v mesttských a indistriálnych oblastiach klesá ich ionizátor vzduchu Ionic Carekoncentrácia pod 100 iontov na cm³. Vedecké štúdie preuázali, že ľudský organizmus je náchylný k nízkym koncentráciám iontov a zároveň vysokým koncentráciám škodlivých kladných iontov. Výskumy preukázali, že deficit v prirodzenej koncentrácii zápornych iontov súvisí s depresívnymi stavmi, bolesťami hlavy a ďalšími zdravotnými príznakmi vrátane chronických dýchacích problémov. Prirodzeným zdrojom záporných iontov je tečúca voda (napr. vodopády) a stromy. Naopak moderné stavebné materiály, zatesnené okná, bežiaca klimatizácia, syntetické koberce, umelý nábytok, monitory, kopírky – to všetko produkuje škodlivé kladné ionty.

Pre život v mestských oblastiach je teda vhodné použiť čističku vzduchu s funkciou ionizácie. Je však potrebné brať do úvajy to, že prirodzeným produktom elektrostatického výboja je aj ozón a všetky čističky založené na ionizátore určité množstvo ozónu emitujú. Ako si povieme ďalej, ozón nie je v nižších koncentráciách jednoznačne škodlivým a má naopak dezinfekčné účinky. Napriek tomu vo vyšších koncentráciách škodí dýchacím cestám. Preto je lepšie používať takéto čističky, ktoré síce produkujú väčšie množstvo záporných iontov, ale ich filtračný systém nevyžaduje uvoľnovanie vysokých koncentrácií ozónu.

Žiadne z obvykle ponúkaných čističek neprodukujú viac ozónu než je vyžadované hygienickými normami, tj. viac než 0,05 ppm, ako je to u niektorých čističiek ponúkaných nahmä na trhu v USA a v Číně. Aj tak odporúčame čističky vzduchu, u ktorých je ionizácia vzduchu iba funkciou doplnkovou a hlavným čistiacim mechanizmom sú tu vzduchové filtre – hlavne HEPA a uhlíkový vzduchový filter. Ionizácia totiž mi. pomáha zhlukovaním prachových a iných častíc, ktoré sa potom lepšie zachytia na týchto jemných filtroch. Bez použitia účinných filtrov sa nečistoty miesto v čističke zachytia v podobe prachu na nábytku a podlahách, čím sa znova šíria do vzduchu pri pohybe v miestnosti.

Dezinfekčná funkcia ozónu
Strašiakom pri nákupe čističky vzduchu býva možnosť produkcie ozónu. Ozón pritom nie je jednoznačne negatívnou zložkou vzduchu. Prirodzene totiž pôsobí dezinfekčne, keď reaguje s organickým znečistením. Produkciu ozónu použijeme všade tam, kde potrebujeme dezinfikovať vzduch a znižovať prítomnosť plesní, húb, baktérií a vírusov vo vzduchu. Niektoré generátory ozónu sú určené pre znečistené priestory reštauračných a potravinarskych prevádzok, prípadne do ordinácií lékarov, kde je potreba dezinfikovať povrchy od baktárií a vírusov. Silné generátory ozónu sú však určené k prevádzke mimo prítomnosti ľudí (po aplikácii sa vyvetrá), napr. pre čistenie autopoťahov od cigaretového dymu.

HEPA filtryDezinfekčný účinok ozónu v nižších koncentráciách môže pomôcť aj v domácnostiach. Preto niektoré prístroje ozón v povolených limitoch uvoľňujú. U čističiek vzduchu môže byť produkcia prirodzeným výsledkom elektrostatického výboja alebo sprievodným javom pri aktivácii UV lamp. Pokiaľ koncentrácia ozónu nestúpa nad limity určené hygienickými normami, nemusíme se ničoho obávať, v opačnom prípade môže ale vystavenie sa nezdravej koncentrácii ozónu nad 0,05 ppm znamenať rozvoj chronických ochorení dýchacích ciest. Preto pri výbere čističky je dobré vopred premyslieť, kde a ako bude generátor ozónu plniť svoju funkcu. Vždy je možné sa ozónu úplne vyhnúť použitím čističiek s mechanickými filtrami na báze HEPA a aktivního uhlíku. Prípadne možno zvoliť aj čističky na vodnej báze (diskové zvlhčovače), ktoré sú prirodzenejším riešením pre filtráciu vzduchu v domácnosti.

Zľava 3% pri nákupe nad 150€.

Použite kupón: ZLAVA3