Odborníci na úpravu vzduchu…

INFRAŽIARIČE

fražiarič vydáva príjemné sálavé teplo, ohrieva povrch predmetov, preto je možné ho využívať aj vo vonkajších priestoroch.

V zahraničí, ale stále viac aj u nás sú tieto žiariče využívané na terasách reštaurácií a kaviarní v prechodných obdobiach roka. Ich využitie ale nájdeme aj v dielňach, garážach, zimných terasách, v domácich kúpeľniach, či ako náhrada infrasauny. Vhodné sú aj na tzv. zónové vykurovanie, kedy je možné vyhrievať len jedno konkrétne miesto, napr. kanceláriu vo veľkej hale.

Medzi hlavné výhody týchto žiaričov patria:

  • nižšie energetické náklady
  • neohrievajú vzduch, ale iba povrch
  • nevysušuje vzduch ( suchý vzduch spôsobuje vysúšanie slizníc, čo má za následok zníženú obranyshopnosť organizmu)

Pri výbere by sme mali zohľadniť niekoľko základných kritérií.

1) Priestor

  • Interiér
  • Exteriér

Ak máme záujem o umiestnenie žiariča do exteriéru, bude pre nás dôležitá informácia o stupni ochrany prístroja IP, ktorá vyjadruje odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín.

IPSTUPEŇ OCHRANY
IP x0Bez ochrany
IP x1Zvisle padajúce kvapky vody.
IP x2Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
IP x3Kropenie vodou pod uhlom 60°(dážď)
IP x4Proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
IP x4KProti striekajúcej vode so zvýšeným tlakom, vo všetkých smeroch
IP x5Tryskajúca voda
IP x6Intenzívne tryskajúca voda
IP x6KIntenzívne tryskajúca voda so zvýšeným tlakom
IP x7Dočasné ponorenie
IP x8Trvalé ponorenie
IP x9KTrvalé ponorenie (odolnosť zvýšenému tlaku/teplote)- čistenie parou

Pri výbere tohto kritéria je teda pre nás dôležitá druhá číslica za označením IP. Pre použitie vonku by nám malo postačovať krytie IPx5.

2) Veľkosť miestnosti, resp. vykurovaného priestoru

Existujú ohrievače s možnosťou regulácie výkonu, kedy si môžeme výkon v kW ovplyvňovať manuálne alebo pomocou diaľkového ovládača.

Pri ideálnych podmienkach platí, že ohrievač s výkonom 2,5 kW zodpovedá objemu miestnosti do 100 m3. Tie však nie sú vždy ideálne, preto odporúčame inštalovať prístroj o niečo výkonnejší ako máme rozmery miestnosti, aby nám vznikla rezerva v prípade horších poveternostných alebo iných podmienok.

3) Inštalácia žiariča

Infražiarič môžeme umiestniť buď na stenu pomocou konzol, alebo na stojan, čím získame mobilný model, ktorý môžeme v prípade potreby presúvať.

Máme na výber z modelov, ktoré majú stojan už v základnej výbave, prípadne umiestniť infražiarič inak vhodný na stenu na stojan, ktorý dokúpime ako prídavné zariadenie.

Pri inštaláciu na stenu by sme mali dbať predovšetkým na bezpečnosť. Žiarič by mal byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od horľavých látok, závesov a pod. 

Prístroj je možné inštalovať buď na stenu, alebo na strop vykurovanej miestnosti.

V prípade, že máme záujem o umiestnenie žiariča na stenu pod drevený strop, mali by sme dodržať niekoľko zásad.

Žiarič musí byť umiestnený  min. 30cm od stropu musí byť naklonený do priestoru asi v 30°uhle.

V prípade, že takéto riešenie nie je pre nás vyhovujúce, existujú modely, ktoré sú vhodné aj do takýchto priestorov. Podmienkou je len o niečo vyšší strop. 

4) Bezpečnosť

O dodržiavaní bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov sme písali vyššie.

Napriek tomu, že životnosť žiariacej trubice je veľmi vysoká (cca 10 000 hodín), predsa len je potrebné ju chrániť. 

Takúto ochranu predstavuje prepäťová zásuvka, ktorá  zabraňuje poškodeniu prístroja v dôsledku vysokého prepätia v rozvodnej elektrickej sieti.

Pre zabránenie spáleniu trubice, je nutné mať prístroj natočený do priestoru, nie na konkrétny predmet.

Zľava 3% pri nákupe nad 150€.

Použite kupón: ZLAVA3